hotline banthe24h.vn
Hotline:
1900 633682
Email:
info@24hpay.vn
Working..

Tài liệu, code sample hỗ trợ tích hợp hệ thống

Tích hợp dịch vụ mua mã thẻ

Nội dung Link tải
Tài liệu mô tả kĩ thuật Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code C# Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code Java Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code PHP Tải tại đây
Hỗ trợ thanh toán

Vietcombank sacombank Oceanbank hdbank vibbank bidv techcombank vnmart dongabank maritimebank namabank tienphongbank