Thông tin tài khoản

Tài khoản cá nhân

ngân hàng MSB ngân hàng BIDV ngân hàng VietinBank ngân hàng Agribank

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MSB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 03501013949867

Chi tiết: chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21610000775434

Chi tiết: Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietinbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 100874190609

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Agribank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 1300206462551

Chi tiết: Thăng Long, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Techcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 19030989969886

Chi tiết: Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MBbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 0680114396002

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: TPbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 04891040701

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21804257

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 1023780714

Chi tiết: PGD Định Công - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 007704060070735

Chi tiết: PGD THANH XUÂN - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

ngân hàng Techcombank ngân hàng MB ngân hàng TPBank
ngân hàng ACB ngân hàng VietcomBank ngân hàng VIB
ngân hàng Techcombank
ngân hàng MB
ngân hàng TPBank

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MSB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 03501013949867

Chi tiết: Chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21610000775434

Chi tiết: Hoàng Mai, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietinbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 100874190609

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Agribank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 1300206462551

Chi tiết: Thăng Long, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Techcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 19030989969886

Chi tiết: Nam Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: MBbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 0680114396002

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: TPbank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 04891040701

Chi tiết: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 21804257

Chi tiết: Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 1023780714

Chi tiết: PGD Định Công - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Thông tin tài khoản

Tên ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: TRƯƠNG VĂN TRẮC

Số tài khoản: 007704060070735

Chi tiết: PGD THANH XUÂN - Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: [Tài khoản email] - Mua the cao tai web Banthe24h.vn

Lưu ý: *Khi chuyển khoản vui lòng ghi đúng nội dung (chuyển khoản tối thiểu 50.000VNĐ)

Tài khoản công ty

ngân hàng MSB

Nội dung tài khoản: Liên hệ: 1900633682 ấn phím 2 hoặc Chatbox

SAU KHI CHUYỂN TIỀN THÀNH CÔNG QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỬI THÔNG BÁO CHUYỂN TIỀN CHO HỆ THỐNG THEO MỘT TRONG CÁC CÁCH SAU

hotline Liên hệ qua chat365