hotline banthe24h.vn
Hotline:
1900 633682
Email:
info@24hpay.vn
Working..
Mua mã thẻ điện thoại

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.000 500.0000 VNĐ 4.1% 479.500 VNĐ
Viettel 300.000 300.0000 VNĐ 4.1% 287.700 VNĐ
Viettel 200.000 200.0000 VNĐ 4.1% 191.800 VNĐ
Viettel 100.000 100.0000 VNĐ 4.1% 95.900 VNĐ
Viettel 50.000 50.000 VNĐ 4.1% 47.950 VNĐ
Viettel 30.000 30.000 VNĐ 1.1% 29,700 VNĐ
Viettel 20.000 20.000 VNĐ 1.1% 19.580 VNĐ
Viettel 10.000 10.000 VNĐ 1.1% 9,900 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT 500.000 500.0000 VNĐ 1.5% 492.500 VNĐ
FPT 200.000 200.0000 VNĐ 1.5% 197.000 VNĐ
FPT 100.000 100.0000 VNĐ 1.5% 98.500 VNĐ
FPT 500.00 50.000 VNĐ 1.5% 49.250 VNĐ
FPT 20.000 20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
FPT 10.000 10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi 84.000 84.0000 VNĐ 8.5% 76.860 VNĐ
Data Mobi 56000 56.0000 VNĐ 8.5% 51.240 VNĐ
Data Mobi 42000 42.0000 VNĐ 8.5% 38.430 VNĐ
Data Mobi 28000 28.000 VNĐ 8.5% 25.620 VNĐ
Data Mobi 20000 20.000 VNĐ 8.5% 18.300 VNĐ
Data Mobi 14000 14.000 VNĐ 8.5% 12.810 VNĐ

 

Hỗ trợ thanh toán

Vietcombank sacombank Oceanbank hdbank vibbank bidv techcombank vnmart dongabank maritimebank namabank tienphongbank