Mua mã thẻ điện thoại

Bảng chiết khấu khi mua thẻ

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống banthe24h.vn)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.0000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ
Viettel 300.0000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
Viettel 200.0000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
Viettel 100.0000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
Viettel 50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
Viettel 30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
Viettel 20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
Viettel 10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT 500.0000 VNĐ 3.5% 482.500VNĐ
FPT 200.0000 VNĐ 3.5% 193.000VNĐ
FPT 100.0000 VNĐ 3.5% 96.500VNĐ
FPT 50.000 VNĐ 3.5% 48.250VNĐ
FPT 20.000 VNĐ 1.5% 19.700VNĐ
FPT 10.000 VNĐ 1.5% 9.850VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi 84.0000 VNĐ 7.5% 77.700 VNĐ
Data Mobi 56.0000 VNĐ 7.5% 51.800 VNĐ
Data Mobi 42.0000 VNĐ 7.5% 38.850 VNĐ
Data Mobi 28.000 VNĐ 7.5% 25.900 VNĐ
Data Mobi 20.000 VNĐ 7.5% 18.500 VNĐ
Data Mobi 14.000 VNĐ 7.5% 12.950 VNĐ
Hỗ trợ thanh toán

Vietcombank sacombank Oceanbank hdbank vibbank bidv techcombank vnmart dongabank maritimebank namabank tienphongbank