Hai loại mật khẩu giao dịch và đăng nhập khác nhau ở điểm gì?

Clock Cập nhật: 18/06/2018 02:09:32 PM

Mật khẩu đăng nhập là gì? - Đây là một chuỗi ký tự dùng để đăng nhập truy cập vào tài khoản thành viên tại web banthe24h.vn.

Bạn không nên để mật khẩu giao dịch và mật khẩu đăng nhập giống nhau, để tránh những rủi do không may. Hơn nữa hai mật khẩu này vô cùng quan trọng nên bạn cần phải nhớ chính xác nhất để đảm bảo giao dịch được thuận tiện

Câu hỏi:  Sự khác nhau giữa mật khẩu giao dịch và mật khẩu đăng nhập?

Trả lời:

Mật khẩu đăng nhập là gì?  -  Đây chính là một chuỗi ký tự dùng để đăng nhập truy cập vào tài khoản thành viên tại web banthe24h.vn.

Mật khẩu giao dịch là gì? - Là một chuỗi ký tự dùng để nhập vào màn hình xác minh giao dịch khi bạn thực nạp tiền hoặc mua the online trên hệ thống của Banthe24h.vn. Đây là mật khẩu dùng để thay thế mã xác minh giao dịch (OTP).

Lưu ý: Bạn không nên để mật khẩu giao dịch và mật khẩu đăng nhập giống nhau bởi bạn cần phải bảo mật cả 2 mật khẩu này. Việc bảo mật mật khẩu sẽ giúp bạn tránh được việc mất tiền trong tài khoản banthe24h.vn của mình.

Để xem những câu hỏi khác, vui lòng truy cập: https://banthe24h.vn/tien-ich/mua-the-dien-thoai

Hỗ trợ thanh toán

Vietcombank sacombank Oceanbank hdbank vibbank bidv techcombank vnmart dongabank maritimebank namabank tienphongbank