Bảng chiết khấu thẻ ĐIỆN THOẠI

( Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống banthe24h.vn )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ
Viettel  300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
Viettel  200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
Viettel  100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT  500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
FPT  200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
FPT  100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
FPT  50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
FPT  20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
FPT  10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản banthe24h.vn )

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi  84.000 VNĐ 7.5% 77.700 VNĐ
Data Mobi  56.000 VNĐ 7.5% 51.800 VNĐ
Data Mobi  42.000 VNĐ 7.5% 38.850 VNĐ
Data Mobi  28.000 VNĐ 7.5% 25.900 VNĐ
Data Mobi  20.000 VNĐ 7.5% 18.500 VNĐ
Data Mobi  14.000 VNĐ 7.5% 12.950 VNĐ

 

hotline